Wedstrijdreglement:
1. De wedstrijden worden georganiseerd onder de reglementen - en met toestemming - van de KNWU.

2. De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of geleden schade aan deelnemers of derden overkomen, waarbij geen sprake is van aanwijsbare grove nalatigheid van de zijde van de organiserende wielerclub. Bij de organisatie betrokken stichting/verenigingen/instanties/personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, vermissing van goederen en/of ongevallen, opgelopen dan wel veroorzaakt door deelname aan- en/of bijwonen van- deze wedstrijd voorafgaand, tijdens en na afloop van de wedstrijd.

3. De jury kan zo nodig ingrijpen in het wedstrijdverloop als de veiligheid van de renners daarom vraagt. Zo kan bijvoorbeeld de wedstrijd voor de B-rijders door de jury voor korte tijd geneutraliseerd worden tot er voldoende afstand is ontstaan tussen het A- en het B-peloton, wanneer deze groep dreigt ingelopen/gepasseerd te worden door de (kop van) de A-rijders

4. Iedere deelnemer/deelneemster dient in het bezit te zijn van een geldige KNWU-licentie, voor startende renners kan dit een startlicentie (34,25,-) of een dag licentie (7,-) zijn. Zie voor de meest gestelde vragen over de startlicentie : https://kenniscentrum.knwu.nl/cat-alles-over-de-startlicentie/alles-over-de-startlicentie. Voor informatie over de daglicentie zie: https://kenniscentrum.knwu.nl/licenties1/dag-startlicentie-en-dag-lidmaatschap. Om in de uitslag te worden opgenomen is een transponder nodig.

5. Renners kunnen zich uiterlijk tien minuten voor de wedstrijd inschrijven en eventueel bijschrijven. Bijschrijven tijdens de inschrijving is niet gewenst i.v.m. met een snelle doorloop, zodat renners niet lang hoeven te wachten bij de inschrijving. Wil je bijschrijven, probeer dit eerst zelf op je mobiele telefoon bij de KNWU, mocht dit niet lukken, dan kun je bij de inschrijvers terecht.

6. Per wedstrijd is de puntentelling als volgt : 10,1-9-8-7-6-5-4-3-2-1 punt. Indien het wedstrijdverloop dat toelaat wordt er per wedstrijd 2 keer gespurt om extra punten : 3-2-1 punt. Renners uit de jeugdgroepen kennen geen tussenspints en  krijgen na de 10e plaats altijd een punt voor deelname.

7. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement van de Voorjaars en Zomeravondcompetitie 2022 dient men aan minimaal 3 wedstrijden te hebben deelgenomen. Deze regel geldt ook voor de VADESTO-voorjaarscompetitie.

8. Het door de organisatie uitgereikte rugnummer moet voor de jury duidelijk zichtbaar (dus NIET verkleinen en NIET onder regenjasje/windstopper dragen). Bij het niet duidelijk zichtbaar zijn voor de jury wordt de betrokken renner niet in de uitslag opgenomen.

9.  Indien een renner zonder werkende transponder rijdt, wordt hij of zij niet in de uitslag opgenomen. De jury controleert daarnaast de nummers 1 t/m 10 visueel en beslist over de uitslag van de podiumkandidaten. Voor meerijden is een transponder niet verplicht, gevolg is geen (recht op een) uitslag.  Een transponder is te verkrijgen via https://speedhiveshop.mylaps.com/active-sports/prochip-flex.html. De renner is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de transponder. Het is belangrijk dat je transponder/chip in Mijn KNWU is ingevoerd en aan My Laps wordt gekoppeld. Indien dit niet het geval is, is de transponder niet werkend en wordt hij of zijn niet in de uitslag opgenomen.

10. Iedere renner hoort mee te doen in zijn eigen wedstrijdklasse. Indien een renner meedoet in een klasse onder zijn licentieniveau, dan wordt de renner niet geklasseerd. N.b. dit houdt ook in dat renners uit verschillende klassen zich niet met het wedstrijdverloop van de andere klasse bemoeien. Dus b.v. afgezakte A renners  bemoeien zich niet met het verloop van de B koers (meerijden in het peloton als training is overigens prima).

11. Voor een ronde vergoeding moet je je melden bij de jury. Hierbij worden de KNWU regels gehanteerd rondom erkende incidenten. Als erkende incidenten worden beschouwd:
* een valpartij
* een lekke band
* het breken van een essentieel onderdeel van het rijwiel
Andere incidenten worden beschouwd als niet erkende incidenten.
Als de pech je eigen schuld is, bijv. omdat moeren niet goed vastzaten, dan kan de jury weigeren je een ronde vergoeding te geven

12. Algmene beleid, wet en regelgeving. Wij rekenen er op dat deelnemers en alle andere
betrokkenen zich zullen houden aan algemene wet en regelgeving en algemeen beleid.B.v. Corona beleid.

13. Afval. Het is niet toegestaan papiertjes, gels, bidonnen ed weg te gooien. We willen deze wedstrijd graag vaker organiseren. Een goede relatie met de aanwonenden is van belang. 

14. Omwonenden. Bijna alle wedstrijden vinden plaats op een semi afgesloten parcours. Dit houdt in dat het voor omwonenden toegestaan is om met de rijrichting mee richting hun huis te rijden. Verkeersregalaars doen hun best om alles in goede banen te leiden. Aan de renners wordt gevraagd om netjes en vriendelijk om te gaan met mensen die aan het parcours wonen. We zijn te gast en willen graag deze mooie wedstrijden blijven organiseren. Dank alvast!

15. Na de wedstrijd. Indien er een huldiging is, vindt deze binnen een kwartier plaats na de wedstrijd bij start-finish. We verzoeken iedereen daarna zo snel mogelijk het parcours te verlaten. 
 
Wedstrijdklassen:
A-klasse 
1e jaars Nieuweling ♀1e jaars Nieuweling ♂2e jaars Nieuweling ♂2e jaars Nieuweling ♀1e jaars Junior ♀1e jaars Junior ♂2e jaars Junior ♂2e jaars Junior ♀Sportklasse ♀Amateur ♀Sportklasse ♂Amateur ♂Belofte ♀Belofte ♂Elite ♀Elite ♂Professional-A ♂Professional-B ♀Professional-B ♂Startlicentie 23+ ♀Startlicentie 23+ ♂Startlicentie U23 ♀Startlicentie U23 ♂Startlicentie U19 ♀Startlicentie U19 ♂Startlicentie U17 ♀Startlicentie U17 ♂

B-klasse j
1e jaars Nieuweling ♀1e jaars Nieuweling ♂2e jaars Nieuweling ♂2e jaars Nieuweling ♀1e jaars Junior ♀1e jaars Junior ♂2e jaars Junior ♂2e jaars Junior ♀Sportklasse ♀Amateur ♀ Sportklasse ♂Amateur ♂Belofte ♀Belofte ♂Elite ♀EliteProfessional-A ♂Professional-B ♀Professional-B ♂Startlicentie 23+ ♀Startlicentie 23+ ♂Startlicentie U23 ♀Startlicentie U23 ♂Startlicentie U19 ♀Startlicentie U19 ♂Startlicentie U17 ♀Startlicentie U17 ♂

N.B.:
* Basis-lidmaatschapskaarthouders van 17 jr. en ouder kunnen kiezen uit A- of B-klasse.
* Bij deze ook een beroep op goede sportklasse renners, goede sportklasse masters en goede/2e jaar junioren. Bedenk dat de B klasse een instapklasse is, we zien graag aanwas van mensen die wedstrijden willen gaan rijden, de B klasse is en hoort een instapklasse te zijn. Bij deze een oproep om hier rekening mee te houden.

C-klasse jeugdlicentie 12 t/m 14 jaar, nieuweling-meisje(naar keuze B of C), junior-dame (naar keuze B of C)  maximaal verzet in deze klasse is 7.01 m (max. 52x16)

Jeugd tot 12, zie de knwu site: https://kenniscentrum.knwu.nl/licenties1/jeugd-mv-8-tm-14-jaar. In overleg met de jury kan dispensatie verleend worden van bovenstaande bepalingen!!!

Deelnamekosten:
A- en B-klasse € 5,00 p.p. per deelname
(inclusief persoonlijk rugnummer voor alle VJC en ZAC wedstrijden te gebruiken)

Jeugd C D en E klasse €2,50 p.p. per deelname
(inclusief persoonlijk rugnummer voor alle wedstrijden te gebruiken)

Tot slot: In alle gevallen waarin de reglementen van de ZAC of KNWU niet voorzien, beslist de jury over wedstrijd technische zaken en de organisatie over organisatorische zaken.

KALENDER

ZAC omloop Oosterwolde

15/08
Lees meer

ZAC omloop Hasselt

20/08
Lees meer

5e KWF Knobbel-criterium

27/08
Lees meer

Kalender 2024
Voorjaarscompetitie & ZAC

Kalas ZAC Jeugdkalender 2024