Wedstrijdreglement:
1. De wedstrijden worden georganiseerd onder de reglementen - en met toestemming - van de KNWU.
2. De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of geleden schade aan deelnemers of derden
overkomen, waarbij geen sprake is van aanwijsbare grove nalatigheid van de zijde van de organiserende wielerclub.
3. De jury kan zo nodig ingrijpen in het wedstrijdverloop als de veiligheid van de renners daarom vraagt. Zo kan bijvoorbeeld
de wedstrijd voor de B-rijders door de jury voor korte tijd geneutraliseerd worden tot er voldoende afstand is
ontstaan tussen het A- en het B-peloton, wanneer deze groep dreigt ingelopen/gepasseerd te worden door de (kop van)
de A-rijders
4. Iedere deelnemer/deelneemster dient in het bezit te zijn van een geldige KNWU-licentie 2015, dan
wel een licentie van de NTFU of de KNSB. NIET-licentiehouders dienen in het bezit te zijn van een
BASISLDIMAATSCHAPSKAART van de KNWU. Bij niet kunnen tonen van de licentie kan men
niet starten.
5. Per wedstrijd is de puntentelling als volgt : 10,1-9-8-7-6-5-4-3-2-1 punt. Indien het wedstrijdverloop dat toelaat wordt
er per wedstrijd 2 keer gespurt om extra punten : 3-2-1 punt.
6. Alleen in de jeugdgroepen cat. I&II en cat. III&IV ontvangt een ieder die de wedstrijd reglementair na de 10e plaats
uitrijdt ook 1 punt. Deze beide jeugdcategorieën kennen geen tussensprints.
7. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement van de Zomeravondcompetitie 2017 dient men aan minimaal
3 wedstrijden te hebben deelgenomen. Deze regel geldt ook voor de VADESTO-voorjaarscompetitie 2017
8. Het door de organisatie uitgereikte rugnummer moet voor de jury duidelijk zichtbaar (dus NIET verkleinen en NIET
onder regenjasje/windstopper dragen). Bij het niet duidelijk zichtbaar zijn voor de jury wordt de betrokken renner niet
in de uitslag opgenomen. Rugnummers dienen z.s.m. na afloop bij de inschrijftafel te worden ingeleverd.
9. Bij de regiokampioenschappen alleen deelname mogelijk door die verenigingen die aangesloten zijn bij de samenwerkende
wielerclubs Categorie 7 aangevuld met de nieuwelingen

Wedstrijdklassen:
A-klasse elite, belofte, junioren, elite-dame, amateur, sportklasse/masters (naar keuze A of B-klasse )
B-klasse junioren, elite-dame, junior-dame, nieuwelingen, nwl.-meisje, sportklasse/masters (naar keuze A of B-klasse)
NOOT: basis-lidmaatschapskaarthouders van 17 jr. en ouder kunnen kiezen uit A- of B-klasse
C-klasse jeugdlicentie 12 t/m 14 jaar, nieuweling-meisje(naar keuze B of C), junior-dame (naar keuze B of C)
maximaal verzet in deze klasse is 7.01 m (max. 52x16)

Jeugd jeugd E-klasse = KNWU-licentie categorie I of II (zij die in 2017 8 of 9 jaar worden)
basiskaart jongens geboren in 2008 of 2009 en meisjes geboren in 2007, 2008 of 2009
jeugd III/IV = KNWU-licentie categorie III of IV
basiskaart jongens geboren in 2006 of 2007 en meisjes geboren in 2005, 2006 of 2007
In overleg met de jury kan dispensatie verleend worden van bovenstaande bepalingen!!!

Deelnamekosten:
A- en B-klasse € 4,00 p.p.
C-klasse € 2,50 p.p.
Jeugd cat. I t/m IV € 1,50 p.p.
Rugnummer A en B klasse € 2,50 p.p.
Rugnummer C- klasse € 1,50 p.p.
Rugnummer jeugd € 1,00 p.p.
Niet de leeftijd is bepalend, maar wel de wedstrijdklasse waarin men start.

KALENDER

Er zijn geen punten op de agenda.
Kalender ZAC 2021 (aug'21)